Groepstraining start 15 september 2021 - Meld je aan 

 Leeftijd 8 tot 12 jaar - Beperkt plek: Max 8 kinderen

Groep - Sta Sterk training 

Door het bewust werken in een kleine groep krijg je als individu de aandacht die je nodig hebt. Gedurende de training werkt elk kind aan zijn eigen leerwens of doel. Het mooie is dat de kinderen meteen ineractie hebben met elkaar en input krijgen van hun eigen leeftijdgenoten. 

We werken stapsgewijs, interactief en met postitieve benadering aan de vijf aandachtgebieden: lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheid. 

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Werkwijze Sta Sterk Training 

De training vind plaats na schooltijd. Een traject ziet er als volgt uit:

 • Invullen intakeformulier en terug zenden aan trainer
 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
 • Bij het intake gesprek krijg je de Sta Sterk werkmap mee.
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 1 
 • Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 5 
 • Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
 • Les 10 feestelijk afsluiten met Sta Sterk-diploma en wie wilt kan telefoonnummers uitwisselen (leuke bijkomstigheid is dat er vaak vrienden worden gemaakt)
 • Gezonde snack en drankje bij elke training 
 • Evaluatie -live of video-bellen
 • Eventueel: Follow-up een aantal maanden na de cursus

Werkvormen

Kenmerkend voor de training zijn de Sta Sterk-punten dit zijn praktische handvatten voor sociaal weerbaar gedrag. Er wordt gewerkt met de metafoor van het verkeerslicht om te verduidelijken wat agressief, assertief en subassertief gedrag is.

Deelnemers gaan zelf ontdekken dat je in een vervelende situatie kan wegkruipen (dit is de kleur groen- de pester gaat door) je kan gaan knokken ( de keur rood- je blijft botsen met de pester) of je kan het ‘Sterk’ aanpakken (de kleur oranje - je geeft een duidelijk ‘Pas op’ signaal, je gaat niet over je eigen grens maar ook niet over die van een ander).

Ook sterk omgaan met sociale media komt aan bod. Ze krijgen hiervoor praktische handvatten aangereikt.

We oefenenen dit doormiddel van: 

 • Rollenspelen
 • Creatieve opdrachten  
 • Verhalen  
 • Animaties 
 • Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
 • Helpende gedachtes 
 • Oefen-opdrachten voor thuis

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Ouder(s), verzorger(s) of vertrouwenspersoon als supporters

Bij de intake mag de deelnemer een supporter zelf kiezen. De supporter is  heel belangrijk tijdens de training. Zij krijgen 10 weken lang de opdracht om het oefenen met hun kind en het nieuwe gedrag te stimuleren en daarin ook voorbeeldgedrag te vertonen.

Het wordt als erg leuk en bindend ervaren :)

Na de training 

Sterke lichaamshouding en uitstraling 

grenzen aangeven

Sterk stem en woord-gebruik 

NEE zeggen, het uiten van je eigen wil / mening, zeggen waar je last van hebt

Ademhalingsoefening en helpende gedachtes toepassen 

Tot rust komen met ademhaling en positief denken. 

Zelf problemen kunnen oplossen 

meedoen en buitensluiten oplossen omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

De kinderen voelen zich na deze 10 weken blijer, ze staan sterker en laten duidelijk zien en horen wat ze vinden en voelen.

Gaat het pesten alsnog door dan weten ze ‘Sterk’ weg te lopen van de situatie en hulp te halen. Bij wie ze deze hulp halen hebben ze al bedacht: een vriend, de leerkracht of de ouders. Deze helpers zijn hiervan op de hoogte. Er is dus al een plan B, dat is een geruststellende en helpende gedachten.

Helpende gedachtes weten deelnemers na de training ook te bedenken. Niet meer kijken naar wat je NIET kan maar naar wat je WEL kan. Hun zelfvertrouwen en zelfbeeld zal  hierdoor veel positiever zijn.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen; op de training, thuis met supporters en werkmap en dan stap voor stap de echte de wereld in. Het is net als leren lopen en fietsen, vallen en opstaan,  maar uitendelijk lukt het! 

De 5 aandachtsgebieden:

Sta sterk training Haarlem