Leeftijd 8 tot 12 jaar -  Max 6 kinderen - Haarlem Bibliotheek Schalkwijk - 15.15 uur tot 16.15 uur - intake 16 februari 2022

Nog 1 plek! Aanmelden & contact klik hier

Groep - Sta Sterk training 

Door het bewust werken in een kleine groep krijg je als individu de aandacht die je nodig hebt. Gedurende de training werkt elk kind aan zijn eigen leerwens of doel. Het mooie is dat de kinderen meteen ineractie hebben met elkaar en input krijgen van hun eigen leeftijdgenoten. 

We werken stapsgewijs, interactief en met postitieve benadering aan de vijf aandachtgebieden: lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheid. 

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Werkwijze Sta Sterk Training 

De training vind plaats op woensdagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur. Locatie Bibliotheek Schalkwijk.

Een traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s) op woensdag 16 februari 2022
 • Bij het intake gesprek krijg je de Sta Sterk werkmap mee.
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 1 -zoom- 
 • Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 5 -zoom- 
 • Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
 • Les 10 feestelijk afsluiten met Sta Sterk-diploma en podcast opnamen 
 • snack en drankje bij elke training 
 • Evaluatie -live of video-bellen

Werkvormen

Kenmerkend voor de training zijn de Sta Sterk-punten dit zijn praktische handvatten voor sociaal weerbaar gedrag. Er wordt gewerkt met de metafoor van het verkeerslicht om te verduidelijken wat agressief, assertief en subassertief gedrag is.

Deelnemers gaan zelf ontdekken dat je in een vervelende situatie kan wegkruipen (dit is de kleur groen- de pester gaat door) je kan gaan knokken ( de keur rood- je blijft botsen met de pester) of je kan het ‘Sterk’ aanpakken (de kleur oranje - je geeft een duidelijk ‘Pas op’ signaal, je gaat niet over je eigen grens maar ook niet over die van een ander).

Ook sterk omgaan met sociale media komt aan bod. Ze krijgen hiervoor praktische handvatten aangereikt.

We oefenenen dit doormiddel van: 

 • Rollenspelen
 • Creatieve opdrachten  
 • Verhalen  
 • Animaties 
 • Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
 • Helpende gedachtes 
 • Oefen-opdrachten voor thuis

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Ouder(s), verzorger(s) of vertrouwenspersoon als supporters

Bij de intake mag de deelnemer een supporter zelf kiezen. De supporter is  heel belangrijk tijdens de training. Zij krijgen 10 weken lang de opdracht om het oefenen met hun kind en het nieuwe gedrag te stimuleren en daarin ook voorbeeldgedrag te vertonen.

Het wordt als erg leuk en bindend ervaren :)

Tarieven groepstraining 

Kosten groepstraining: € 395,- inclusief materialen. Vrijgesteld van btw. In overleg kan in termijnen worden betaald

15 bijeenkomsten in totaal dus € 28,20 euro per bijeenkomst: 

Inbegrepen zijn:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
 • De Sta Sterk werkmap met de oefeningen voor tijdens en na de training 
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 1 -online- 
 • Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen na les 5 -online- 
 • Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
 • Les 10 feestelijk afsluiten met Sta Sterk-diploma 
 • Snack en drinken bij elke training 
 • Alle voorbereidingen van trainingen, intake en informatieavonden 
 • Locatie 
 • Spelmaterialen en knutselmaterialen 
 • Evaluatie online
 • Sta Sterk reunie einde jaar 

Locatie Haarlem Bibliotheek Schalkwijk 

Beperkt Sponsorplekken!

In het kader van kansgelijkheid proberen wij kinderen die deze training goed kunnen gebruiken maar waarvan de ouders/verzorgers het zelf niet kunnen bekostigen wel te laten deelnemen. Ik werk samen met Maatschappelijk Betrokken bedrijven die plekken sponsoren voor deze kinderen. Voor meer informatie aarzel niet om contact op te nemen.

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Na de training 

Sterke lichaamshouding en uitstraling 

grenzen aangeven

Sterk stem en woord-gebruik 

NEE zeggen, het uiten van je eigen wil / mening, zeggen waar je last van hebt

Ademhalingsoefening en helpende gedachtes toepassen 

Tot rust komen met ademhaling en positief denken. 

Zelf problemen kunnen oplossen 

meedoen en buitensluiten oplossen omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

De 5 aandachtsgebieden:

Sta sterk training Haarlem

Tips tegen pesten

1. Bekijk de 'Wet Veiligheid op school'
Deze wet regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. 

2. Heeft je school een antipest-protocol? Top! Vraag deze gerust op bij de school. Wat staat erin? Hoe pakken ze het pesten aan? Bij wie kan jij en je kind terecht als je te maken krijgt met pesten?

3. Vaak gebeurt pesten in de pauze. Bij een aantal gevallen is de ‘echte docent’ met pauze en zijn er overblijf-juffen of andere pedagogische medewerkers die op de kinderen letten.
Zo heb ik een aantal keer ervaren dat het kind het meld bij de persoon die dan toezicht houdt, alleen gaf deze persoon het niet door aan de docent. Zo geloofde het kind niet meer in hulp vragen, want er gebeurde toch niks. Zonde!
Vraag de docent of die op de hoogte is van wat er op het schoolplein gebeurd. De docent kan dan actie ondernemen en zorgen voor toezicht.

4. Je kind kan het soms niet alleen oplossen. Blijf melden en neem je kind serieus. De school kan bijvoorbeeld de ouders van de pesters inlichten, er kan een gesprek komen -zonder schuldvraag- dus een gesprek met oplossingen. Er zijn bij pesten geen winnaars. Het is voor alle partijen fijn als het wordt opgelost.

5. Vertel je kind kan ook anoniem kan chatten en bellen met pestweb.nl, de kindertelefoon.nl of vind tips op: omgaanmetpesten.nl. Gaat het pesten te ver ga dan naar www.vraaghetdepolitie.nl.
Geweld, bedreigen, afpersen en bepaalde manier van online pesten zijn strafbaar! Meld dit!

6. Er is nooit een goede reden om te Pesten. Vertel je kind dat het niet zijn schuld is als die wordt gepest.

7. Word je kind online gepest? Maak printscreens als bewijs. Blokkeer de pester. Ken je de pester? Laat de printscreens zien aan de docent, deze kan de ouders van de pester inlichten en tot oplossingen komen.  

8. Zoek hobby’s of een sport voor je kind zodat die leuke afleiding heeft en nieuwe vrienden maakt.

9. Gaat het pesten te ver en is de situatie gevaarlijk of onveilig bel dan 112!

10. Goed begin is het halve werk! Kaart ‘De week tegen pesten’ aan deze is van 27 september t/m 1 oktober. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht. De Stichting Omgaan met Pesten heeft een mooi gratis lespakket voor scholen. Zo heeft de klas een goede start van het schooljaar.

Kan jouw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en wil het zelf ontdekken hoe die kan omgaan met vervelend pest-gedrag? Maak dan kennis met de Sta Sterk training. Naast dat je kind zelf sterker in zijn schoenen gaat staan, zijn er ook ouderavonden en kan je op eigen initiatief de docent erbij betrekken. Samen maken we het verschil 😃💪🏻