Individueel of als duo 

Naast het volgen van een groepstraining is het ook mogelijk een individuele of duo trainingen te volgen. Bij een duo training kunt u denken aan een vriendin of vriend, neefje, nichtje, broertje, zusjes die ook sterk wil leren staan. In dat geval wordt aan de hand van de informatie verkregen bij de intake een programma op maat samengesteld. De individuele trainingen en duo trainingen sluiten dus naadloos aan op de behoefte van het kind. De training vindt plaats in mijn gezellige praktijk-ruimte aan huis in Haarlem Noord. Het tijdstip is in overleg. 

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Werkwijze Individueel

Tijdens een individuele training is de aandacht natuurlijk optimaal. Gedurende het traject werkt de deelnemer aan zijn eigen leerwens(en). De trainingen zullen gaandeweg ook steeds worden bijgesteld naar de ontwikkeling van de deelnemer. Er is alle ruimte voor het inbrengen van eigen situaties. 

Een training ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprek met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s)
 • Bij het intake gesprek krijg je de Sta Sterk werkmap mee.
 • 8 bijeenkomsten van 1 uur 
 • Na de training, mondeling evaluatie met ouder (s) of andere betrokkenen
 • Les 8 feestelijk afsluiten met Sta Sterk-diploma
 • Gezonde snack en drankje bij elke training 
 • Evaluatie -live of video-bellen
 • Eventueel: Follow-up een aantal maanden na de cursus

Werkvormen 

Kenmerkend voor de training zijn de Sta Sterk-punten dit zijn praktische handvatten voor sociaal weerbaar gedrag. Er wordt gewerkt met de metafoor van het verkeerslicht om te verduidelijken wat agressief, assertief en subassertief gedrag is.

Deelnemers gaan zelf ontdekken dat je in een vervelende situatie kan wegkruipen (dit is de kleur groen- de pester gaat door) je kan gaan knokken ( de keur rood- je blijft botsen met de pester) of je kan het ‘Sterk’ aanpakken (de kleur oranje - je geeft een duidelijk ‘Pas op’ signaal, je gaat niet over je eigen grens maar ook niet over die van een ander).

Ook sterk omgaan met sociale media komt aan bod. Ze krijgen hiervoor praktische handvatten aangereikt.
We oefenenen dit 
doormiddel van: 

 • Rollenspelen
 • Creatieve opdrachten  
 • Verhalen  
 • Animaties 
 • Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
 • Helpende gedachtes 
 • Oefen-opdrachten voor thuis
 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Ouder(s), verzorger(s) of vertrouwenspersoon als supporters

Bij de intake mag de deelnemer een supporter zelf kiezen. De supporter is heel belangrijk tijdens de training. Zij mogen 8 weken lang hun kind motiveren, het nieuwe gedrag stimuleren en daarin natuurlijk ook voorbeeldgedrag vertonen.

Bij de individuele training is het fijn als de supporter op gevraagde momenten meedoet in een rollenspel als dat nodig is. Dit wordt door supporters als een erg leuk en bindend ervaren :)

Verder is het oefenen, oefenen en nog eens oefenen; op de training, thuis met supporters en de werkmap. Dan stap voor stap de echte de wereld in. Kinderen worden uitgedaagd om zelf op helpende gedachtes te komen en het sterke gedrag zich eigen te maken. 

Het is net als leren lopen en fietsen, vallen en opstaan,  maar uitendelijk lukt het! 

Na de training 

Sterke lichaamshouding en uitstraling 

grenzen aangeven

Sterk stem en woord-gebruik 

NEE zeggen, het uiten van je eigen wil / mening, zeggen waar je last van hebt

Ademhalingsoefening en helpende gedachtes toepassen 

Tot rust komen met ademhaling en positief denken. 

Zelf problemen kunnen oplossen 

meedoen en buitensluiten oplossen omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten

Gaat het pesten alsnog door dan weten ze ‘Sterk’ weg te lopen van de situatie en hulp te halen. Bij wie ze deze hulp halen hebben ze al bedacht: een vriend, de leerkracht of de ouders. Deze helpers zijn hiervan op de hoogte. Er is dus al een plan B, dat is een geruststellende en helpende gedachten. 

Helpende gedachtes weten deelnemers na de training ook te bedenken. Niet meer kijken naar wat je NIET kan maar naar wat je WEL kan. Hun zelfvertrouwen en zelfbeeld zal  hierdoor veel positiever zijn.

Daarnaast weten ze dat pesten een groepsprobleem is en kunnnen ze de verschillende rollen herkennen in de groep. Zo wordt de pester van zijn voetstuk gehaald en kunnen ze kinderen die ook worden gepest helpen. Dit kunnen ze doen door hun te troosten en voor hun op te komen (met hulp van andere). De groep van helpers wordt zo steeds groter.

 Erkende Sta Sterk Training Haarlem e.o - Sociale Weerbaarheidstraining kinderen - Tegen pesten