Stichting WeS - Haarlem

Stichting WeS zorgt ervoor dat kinderen vanaf 8 jaar uit Haarlem waarvan ouders/verzorgers het niet zelf kunnen bekostigen 

ook kunnen deelnemen aan: de Sta Sterk Groepstraining en het Wijs en Sterk-dagkamp. 

Hiervoor heeft u of een Haarlem Pas nodig of de Intern Begeleider van school doet de aanmelding en kan aantonen dat u recht heeft op deze plek. Mail je aanvraag door naar info@stichtingwes.nlLoxam Nederland steunt Stichting WeS
Merel en Marloes steunen Stichting WeS Merel en Marloes steunen Stichting WeS
De Hypotheekshop Haarlem Centrum steunt Stichting WeS De Hypotheekshop Haarlem Centrum steunt Stichting WeS
Gentleminds Haarlem steunt Stichting WeS Gentleminds Haarlem steunt Stichting WeS
Bestuur stichting WeS Bestuur stichting WeS

Stichting WeS in Haarlem staat voor kansengelijkheid. Omdat elk kind de mogelijkheid verdient om spelenderWIJS het zelfvertrouwen te verSTERKen.

Gerda Venema - voorzitter: Als directie-assistente bij het Nederlands Jeugdinstituut ligt mijn hart bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Ieder kind verdient de kans zich naar vermogen te ontplooien en op te groeien. Daarom zet ik mij ook met veel plezier in voor Stichting WeS, zodat er zoveel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden bij het vergroten van hun zelfvertrouwen. 

Jenna Escano - Penningmeester: Als product manager bij Spaarnelande werk aan o.a aan innovatie en duurzaamheid. Stichting WeS werkt ook met deze thema’s naar mijn hart. Het is een lange-termijnvisie die kinderen in hun kracht (blijft) zetten. Kinderen hebben de toekomst dus hoe eerder ze hierbij geholpen worden hoe zelfverzekerder ze straks in maatschappij staan. Daar draag ik met liefde aan bij. 

Kim Aukema - oprichter & secretaris: Als weerbaarheidtrainer kom ik veel in contact met ouders die hun kinderen ook willen laten bouwen aan zelfvertrouwen maar trainingen of eigen bijdrages niet kunnen bekostigen. Daarom zet ik me 100% in voor Stichting WeS, want elk kind verdient een positief zelfbeeld en hoe eerder ze daaraan werken hoe meer profijt ze er van hebben in de toekomst. 

KvK-nummer 85798665

Tips tegen pesten

1. Bekijk de 'Wet Veiligheid op school'
Deze wet regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. 

2. Heeft je school een antipest-protocol? Top! Vraag deze gerust op bij de school. Wat staat erin? Hoe pakken ze het pesten aan? Bij wie kan jij en je kind terecht als je te maken krijgt met pesten?

3. Vaak gebeurt pesten in de pauze. Bij een aantal gevallen is de ‘echte docent’ met pauze en zijn er overblijf-juffen of andere pedagogische medewerkers die op de kinderen letten.
Zo heb ik een aantal keer ervaren dat het kind het meld bij de persoon die dan toezicht houdt, alleen gaf deze persoon het niet door aan de docent. Zo geloofde het kind niet meer in hulp vragen, want er gebeurde toch niks. Zonde!
Vraag de docent of die op de hoogte is van wat er op het schoolplein gebeurd. De docent kan dan actie ondernemen en zorgen voor toezicht.

4. Je kind kan het niet alleen oplossen. Blijf melden en neem je kind serieus. Betrek je kind bij geprekkken en eventuele oplossingen, wat zijn de behoeftes van je kind? De school kan bijvoorbeeld de ouders van de pesters inlichten, er kan een gesprek komen -zonder schuldvraag- dus een gesprek met oplossingen. Er zijn bij pesten geen winnaars. Het is voor alle partijen fijn als het wordt opgelost.

5. Vertel je kind kan ook anoniem kan chatten en bellen met pestweb.nl, de kindertelefoon.nl of vind tips op: omgaanmetpesten.nl. Gaat het pesten te ver ga dan naar www.vraaghetdepolitie.nl.
Geweld, bedreigen, afpersen en bepaalde manier van online pesten zijn strafbaar! Meld dit!

6. Er is nooit een goede reden om te Pesten. Vertel je kind dat het niet zijn schuld is als die wordt gepest.

7. Word je kind online gepest? Maak printscreens als bewijs. Blokkeer de pester. Ken je de pester? Laat de printscreens zien aan de docent, deze kan de ouders van de pester inlichten en tot oplossingen komen.  

8. Zoek hobby’s of een sport voor je kind zodat die leuke afleiding heeft en nieuwe vrienden maakt.

9. Gaat het pesten te ver en is de situatie gevaarlijk of onveilig bel dan 112!

10. Goed begin is het halve werk! Kaart ‘De week tegen pesten’ aan deze is van 27 september t/m 1 oktober. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt natuurlijk het hele jaar door aandacht. De Stichting Omgaan met Pesten heeft een mooi gratis lespakket voor scholen. Zo heeft de klas een goede start van het schooljaar.

Kan jouw kind meer zelfvertrouwen gebruiken en wil het zelf ontdekken hoe die kan omgaan met vervelend pest-gedrag? Maak dan kennis met de Sta Sterk training. Naast dat je kind zelf sterker in zijn schoenen gaat staan, zijn er ook ouderavonden en kan je op eigen initiatief de docent erbij betrekken. Samen maken we het verschil 😃💪🏻